Tättärä tasapainoon

Vanhoissa Suomi-filmeissä komeat miehet pyörivät sanavalmiiden kaunotarten ympärillä; mitä pirtsakampi tyttö, sitä suurempi kosijalauma. Suomalaisessa kulttuurissa on jossain määrin ihannointia siinä, että tyttölapsi pistää ympäröivän maailman järjestykseen.

"Kyllä on semmoinen tättärä."

Olet varmasti kuullut sanonnan - ehkä sanonut niin itsekin jopa pieni tyytyväinen hymynkare sekä sanojan että kuulijan suupielessä, silmissäkin hieman loistetta, pään asentokin hieman muuttuu ja koko keho hyrähtää hiljaiseen tyytyväisyyden puolelle. Sen selvempää ylpeydenosoitusta suomalaisista tuskin saa, eikä kukaan sitä ylpeydeksi edes tunnista tai tunnusta.

                                                         Tyttöjen taiat                                             Kuva: Pixabay


Pienen tytön tilanteiden haltuunotto mieltynee usein siihen, että aikuisena naisena hänen odotetaan pitävän langat käsissään, hoitavan osaltaan kodin, lapset, perheen ja pitävän elämän järjestyksessä. Tämä tietty takaa hyvän elämän tuleville sukupolville. 

Suomi-filmit ovat enimmäkseen ajalta ennen päiväkotien tulemista jokaiseen kirkonkylään ja taajamaan ja naisten tavallista työssäkäyntiä kodin ulkopuolella. Nykynaisen ihanneroolikin on monipuolistunut ja yksilöllistynyt. 

Tosielämän nykynainen hoitaa työnsä yksilönä osana työyhteisöään, ja koti hoidetaan ja lapset kasvatetaan yhdessä kumppanin kanssa. Missä määrin lapsiperhearjessa  neuvotellaan subjektiivisista rooleista vaihdellee, mutta oletan oman roolin löytyvän suuremmin vapausastein kuin edellisillä sukupolvilla, molemmat kumppanit voivat olla eri rooleissa. Nyky-Suomessa tyttö ja nainen on itsenäinen ja toisten kanssa yhteistyöhön kykenevä vastuullinen kansalainen.

Kun hakukenttään kirjoittaa "tyttö pistää asiat järjestykseen", tulokseksi saa, pikkaisen  yllättäen, hyvin suomalaisen mytologisen tason ja suomalaisen vahvan luontosuhteen. Nimittäin juhannuskukat, mitkä pistävät tytön unessa elämän miehet järjestykseen eli tytöllekin vastaus löytyy luonnosta.

Miksi oikeastaan kirjoitan tätä postausta on se, että mitä pitäisi tehdä, 

Kun Tättärästä tulee Ättärä
 
(: D Onpa makeita sanoja.) Niin kuin melkein mikä asia tahansa, myös lapsen tättäröinti voi mennä yli. Siinä on vanhemmilla, suvulla ja hoivayhteisöllä tehtävä, mutta mahdollinen tehtävä, sillä kolme- nelivuotiaan saa totutettua hillityimmille tavoille.

Asiaa auttaa, kun perhe ymmärtää, että lapsi heijastaa ja elää todeksi heidän kenties sukupolvien ylitse kantavia ihannenormejaan ja arvojaan. Asian tiedostaminen perheen ja suvun kesken ja siitä keskusteleminen ja tättäröinnin nykyrajojen määrittely ja sen tunnistaminen on perusta, mihin äidin ja muun perheen käytös perustuu. 

Kun aikuiset ovat käsitelleet asian ja ymmärtäneet tilanteen muodostumisen ja oman roolinsa siinä, ja kun aikuiset muokkaavat omia ihanteitaan tasapainoisemmiksi, tästä melkein väistämättä seuraa lapsen käytöksen muuttuminen. 

Kun aikuinen tiedostaa ja tutustuu omiin ihanteihinsa ja suomalaiseen tapaan järkevästi korjaa ihanteitaan yhteiselämää mahdollistavaan suuntaan, aikuisen toiminta muuttuu. Aikuinen lakkaa vahvistamasta lapsen ättäröintiä ja alkaa vahvistamaan uuden ihannenormistonsa mukaista tasapainoista käytöstä. Näin on mahdollista päästä rauhalliseen tilanteeseen, missä tyttö osaa tunnistaa omat rajansa ja suojella niitä, mutta samaan aikaan hänessä alkaa orastaa huolenpito muista ihmisistä.

Tiedostava vanhempi voi kääntää tilanteen hyväksi, iloiseksi ja leikkisäksi. Vanhempi tuntee lapsensa ja tietää kivat jutut, huomion kääntäminen hauskaan ja kivaan ja pysyminen siinä tuo lapselle turvaa - myös lapsi nauttii hyvästä käytöksestä. Lapsen ottaminen syliin ja tilanteen kivaksi kääntäminen voidaan tehdä ystävällisesti, rakastavasti, päättäväisesti ja hyväntuulisesti. Kun tietää tilanteeseen tarttumisen elämää myönteisesti rakentavan voiman sekä koko perheen elämän muuttumisen helpommaksi, ilo, hauskuus ja myönteisyys on helpompi etsiä itsestä.

(Postauksessa kirjoitetaan "terveestä lapsesta".)

Lapsen tasapainoinen oleminen, toiminta ja käytös ovat kultaakin kalliimpia yhteiskunnassa. Tasapainoisen ihmisen todetaan elävän terveempänä ja muiden ihmisten on miellyttävää olla hänen seurassaan. Tasapainoinen ja muut huomioiva käytös on jopa demokraattisen nykyaikaisen yhteiskunnan perusta. Meistähän se lähtee, jokaisesta.  

[Tättärä: ilmaus, jota käytettäneen vain tyttölapsesta; pieni tyttölapsi, joka reippaanlaisesti ilmaisee "omaa" tahtoaan tai etsii rajojaan
Ättäröinti: ilmaistaan voimalla, häiritsevä käytös tässä]

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Onnea nikkaroimassa

Syvällä skutsissa

Kakkua juhlahetkiin